Về chúng tôi


Saigon Innovation Hub

Sihub là nơi tập hợp và kết nối các nguồn lực trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh, trong và ngoài nước; là nơi giúp lan tỏa các chính sách hỗ trợ của nhà nước về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cho cộng đồng, cung cấp các dịch vụ về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ hoạt động chuyển giao công nghệ, nghiên cứu phát triển và thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh cho thành phố trong khu vực và quốc tế về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Xem thêm

Kiến tạo


Định hướng tương lai

 TIN TỨC 


 SỰ KIỆN 


Đoạn mã động của bạn sẽ được hiển thị ở đây... Thông báo này được hiển thị vì bạn không cung cấp cả bộ lọc và mẫu để sử dụng.

 DỊCH VỤ


Hằng năm, tất cả các Doanh nghiệp Sử dụng Năng lượng trọng điểm đêu nhận được thông báo từ...

Xem thêm 

 ĐÀO TẠO


Hỗ trợ đào tạo, tư vấn nâng cao năng xuất, Đổi mới Sáng tạo cho Doanh nghiệp SMEs, Doanh nghiệp khởi nghiệp,...

Xem thêm

 HẠ TẦNG


Sihub là nơi tập hợp và kết nối các nguồn lực trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh,....

Xem thêm 

HẠ TẦNG


Sihub là nơi tập hợp và kết nối các nguồn lực trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh, trong và ngoài nước; là nơi giúp lan tỏa các chính sách hỗ trợ của nhà nước về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cho cộng đồng, cung cấp các dịch vụ về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ hoạt động chuyển giao công nghệ, nghiên cứu phát triển và thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh cho thành phố trong khu vực và quốc tế về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo .

Đặt phòng ngay

a room filled with furniture and a large window
brown wooden table set
rectangular brown wooden table with chair lot inside building

ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU