Về SIHUB.

Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ TP.HCM


Saigon Innovation Hub (SIHUB) là sáng kiến hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo (KN&ĐMST) của Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, là công cụ giúp Thành phố triển khai tầm nhìn và mục tiêu về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. SIHUB hướng đến việc kiến tạo, định hướng Hệ sinh thái KN&ĐMST Tp.HCM, hội nhâp Quốc tế, thúc đẩy và xây dựng TP.HCM trở thành Thành phố khởi nghiệp đứng trong nhóm đầu khu vực Đông Nam Á.

Các hoạt động của SIHUB hướng đến kết nối các thành phần của Hệ sinh thái Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tạo môi trường thuận lợi cho Startup hình thành và phát triển.Tầm nhìn

Hướng đến việc kết nối và phát triển Hệ sinh thái Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo của Tp. Hồ Chí Minh, thúc đẩy và xây dựng Tp. Hồ Chí Minh trở thành Thành phố khởi nghiệp và đứng nhóm đầu khu vực Đông Nam Á.

Sứ mệnh

Định hướng, kết nối và hỗ trợ thúc đẩy các thành phần trong Hệ sinh thái khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo phát triển theo định hướng của Tp. Hồ Chí Minh.

VAI TRÒ CỦA SIHUBĐỘI NGŨ SIHUB


Ms. Đặng Thị Luận

 Phó Giám đốc phụ trách SIHUB

Ms. Lê Thị Bé Ba

 Phó Giám đốc SIHUB

Mr. Nguyễn Minh Hiếu

 Phó Giám đốc SIHUB

Ms. Nguyễn Thị Loan

 Trưởng phòng ĐMST

Mr. Ngô Đình Cường

 Trưởng phòng Giải pháp NL&NLM

Mr. Lê Huy Sơn

 Quyền trưởng phòng HC-TH

Mr. Diệp Thế Cường

 Trưởng phòng Nghiên cứu

Ms. Đổng Điền Xuân Hiền

 Phó phòng Nghiên cứu

Ms. Lê Bảo Ngọc

 Phó phòng ĐMST