Đào tạo.

Hỗ trợ đào tạo, tư vấn nâng cao năng xuất, Đổi mới Sáng tạo cho Doanh nghiệp SMEs, Doanh nghiệp khởi nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước, Trường phổ thông và Đại học

Liên hệ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


I. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIÊU BIỂU

1. Chương trình đào tạo cho Doanh nghiệp SMEs & Startup

 • Tư duy sáng tạo
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định sáng tạo
 • Thương mại điện tử - kinh doanh trên sàn thương mại điện tử
 • Digital Marketing
 • Xây dựng kênh phân phối sản phẩm
 • Xây dựng thương hiệu và Sở hữu trí tuệ:
 • Thẩm định giá và thẩm định giá công nghệ
 • IPO (14 Chuyên đề nền tảng giúp doanh nghiệp IPO)
 • Ứng dụng công cụ LEAN trong nâng cao năng suất cho doanh nghiệp (5S/nhận diện lãng phí/KAIZEN, TPM, Năng suất chất lượng)
 • Kỹ năng quản lý sản xuất cho doanh nghiệp SIHUB – Xây dựng hợp đồng chuyển giao công nghệ
 • Đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp
 • Chương trình huấn luyện, ươm tạo, tăng tốc cho Startup, Doanh nghiệp, đối tác 


2. Chương trình đào tạo cho cơ quan quản lý nhà nước

 • Thiết kế và vận hành hệ sinh thái khởi nghiệp địa phương
 • Cơ bản về khởi nghiệp và ĐMST cho Quản lý nhà nước và các tổ chức trung gian
 • Thiết kế và vận hành chương trình hành động các thành phần Đổi mới sáng tạo tại Tp HCM

3. Chương trình đào tạo cho trường phổ thông

 • STEM cho học sinh tiểu học
 • STEM cho học sinh trung học
 • ĐT 17: TOT cho giảng viên về STEM

{STEM là viết tắt của các từ Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật) và Math (Toán học)}

4. Chương trình đào tạo cho trường đại học

 • Đào tạo giảng viên (TOT) về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho giảng viên đại học
 • Thẩm định giá và thẩm định giá công nghệ
 • Chuyển giao công nghệ và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu
 • Xây dựng thương hiệu và Sở hữu trí tuệ.

II. CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI, HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP VỚI QUỐC TẾ

 • Ươm tạo và tăng tốc khởi nghiệp
 • Hỗ trợ Startup kết nối thị trường nước ngoài


DỊCH VỤ KHÁC


Kiểm toán năng lượng

Hằng năm, tất cả các Doanh nghiệp Sử dụng Năng lượng trọng điểm đêu nhận được thông báo từ...

Xem thêm

Quản lý năng lượng

Cung cấp các giải pháp tổng thể về xây dựng hệ thống quản lý năng lượng và kiểm toán năng lượng.

Xem thêm

Nghiên cứu khả thi

Dịch vụ NGHIÊN CỨU KHẢ THI được thực hiên nhằm mục đích xác định khả năng thành công của một ý tưởng...

Xem thêm

Kiểm kê khí nhà kính

Hiện nay, có lẽ khi làm việc với các Doanh nghiệp, đặc biệt các Chuỗi cung ứng (Supply Chains)...

Xem thêm

blue red and green letters illustration

Truyền thông

Nội dung.....

Xem thêm

Cơ sở hạ tầng

Sihub là nơi tập hợp và kết nối các nguồn lực trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh,....

Xem thêm