[GOV.STAR 2024]

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng và yêu cầu ngày càng cao về quản lý đô thị...
9 tháng 5, 2024 bởi
[GOV.STAR 2024]
Saigon Innovation Hub

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng và yêu cầu ngày càng cao về quản lý đô thị, việc cải thiện năng suất và chất lượng công việc của các cơ quan hành chính cấp phường, xã, thị trấn là vô cùng cần thiết.

Hội nghị “Chia sẻ bài toán về nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” là một hội nghị quan trọng khuôn khổ cuộc thi GOV.STAR 2024. Chương trình nhằm mục tiêu tập hợp và phân tích những thách thức, khó khăn trong hoạt động hành chính ở cấp phường xã....

Qua đó, hội nghị tạo điều kiện cho các đơn vị cung cấp giải pháp thu thập thông tin chi tiết hơn về nhu cầu và điều kiện cụ thể của từng đơn vị, từng cộng đồng dân cư, để từ đó có thể xây dựng những giải pháp, mô hình và quy trình phù hợp và hiệu quả hơn. Đây là cơ hội để các bên liên quan chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận về các sáng kiến tiềm năng và cùng nhau tìm kiếm hướng đi mới cho việc cải thiện chất lượng dịch vụ công, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân trong thời đại mới. 

 Chúng tôi trân trọng mời các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có dự án giải pháp, mô hình ĐMST, quy trình, công nghệ sáng tạo có thể ứng dụng vào lĩnh vực trên tham dự hội nghị

Thời gian: 8 giờ 30, ngày 10 tháng 5 năm 2024 (Thứ Sáu)  

 Địa điểm: Phòng Hub Coffee, Saigon Innovation Hub, 273 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM. 

 Đăng ký tham dự tại: https://forms.gle/VzN3aeZHmJ43m2Ck7

Thông tin chi tiết Cuộc thi Gov.Star

 https://sihub.edu.vn/govstar/

Thông tin liên hệ

 https://www.facebook.com/profile.php?id=61559055424924

 0938.592.949

  govstar.dosthcmc@gmail.com 

trong Tin tức
[GOV.STAR 2024]
Saigon Innovation Hub 9 tháng 5, 2024
Chia sẻ bài này
Thẻ
Blog của chúng tôi