Saigon Innovation Hub

Thông tin về Saigon Innovation Hub ví dụ của Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Website Product Display
Website Product Display
Website Blogs,Page Editor in source code. mass edit blog and page.Odoo网页与博文源码编辑器
Make developer to easy build website. Edit odoo page in source code. Quick edit website page, Quick clone website blog. Quick seo website page and blog. mass edit page and blog.
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
thương mại điện tử
Bán sản phẩm online
Sự kiện
Công khai thông tin sự kiện, bán vé
Thảo luận
Trò chuyện, cổng thư và các kênh riêng tư
Khảo sát
Gửi khảo sát của bạn hoặc chia sẻ chúng trực tiếp.

Bản địa hóa đã cài đặt / Hệ thống tài khoản

Kế toán Việt Nam